Polityka Prywatności

Polityka Prywatności w firmie:

www.cheruMedia.com Wojciech Staniszewski

W naszej firmie dbamy o ochronę danych osobowych. Przygotowaliśmy ten dokument, aby w przystępny sposób przedstawić Państwu dlaczego zbieramy dane osobowe i do czego ich używamy, jakie ciążą na nas w związku z tym obowiązki, oraz jakie przysługują Państwu prawa. Przybliżymy także Państwu tematykę plików cookies.

W naszej firmie podjęliśmy kroki do dostosowania się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku administratorem danych osobowych jest Wojciech Staniszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: www.cheruMedia.com Wojciech Staniszewski, ul. Turniejowa 63/18, Kraków, 30-619, NIP: 7371948205, REGON: 122873268, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W razie pytań bądź wątpliwości związanych z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie prosimy o kontakt przez email lub telefon.

www.cheruMedia.com Wojciech Staniszewski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszystkich korzystających z serwisu www jak i klientów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: Polityka prywatności i cookies

Dane osobowe

W naszej firmie nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wobec czego wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje osobiście administrator danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.

Przetwarzamy następujące dane: nazwa firmy imię nazwisko kod pocztowy miasto adres NIP telefon ip email.

Jeśli z jakiegoś powodu Państwo nie podadzą niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć usług lub sprzedaży na rzecz Państwa.

Zapewniamy Państwu poufność przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są chronione przed dostępem do nich, przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej. Poza Europejski Obszar Gospodarczy będą przekazywane do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Państwa dane osobowe udostępniamy:

 • Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi hostingowe, mailowe, wspierają promocję ofert
 • Podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu księgowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Podmiotom współpracującym z nami w celu dostarczenia produktów i usług
 • Naszym pracownikom oraz podwykonawcom
 • Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami i/lub kancelarii prawnej wspierającej nas w obsłudze prawnej

Przechowywanie

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych
 • maksymalnie przez okres 25 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne m.in. do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
 • kontaktu w celu obsługi zgłoszeń, sprzedaży, wsparcia technicznego, badania satysfakcji z usług i produktów, świadczenia usług, informowania o aktualizacjach, składania ofert.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Kontakt przez formularze na stronie bądź email

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularzy a stronie (które wysyłają do nas email) lub bezpośrednio poczty elektronicznej, przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są w celu kompleksowej obsługi Państwa zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Państwo oczekują;
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
 • ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie;
 • korzystać z narzędzi analitycznych;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • korzystać z systemu komentarzy;
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów przedstawiamy poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, przybliżona lokalizacja etc. Korzystamy w tym zakresie z ustawień lokalizacji i narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

W celu optymalizacji naszej strony używamy na niej także narzędzi Hotjar oraz Mouseflow pozwalające nam m. in. zobaczyć które miejsca na stronie są najczęściej „eksplorowane”, a także ustalić w jaki sposób przeglądacie Państwo naszą stronę.

Filmy z serwisu YouTube

Na stronie zamieszczamy filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, godzą się Państwo na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

Funkcje społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz YouTube.

Zabezpieczenia przeciwko robotom

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronie www robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy Państwa adres IP może zostać przekazany do Google LLC.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Profilowanie

Używamy Państwa danych osobowych do usprawnienia komunikacji i przedstawienia jak najlepszej oferty. Jeśli nie chcą Państwo podlegać profilowaniu, mają Państwo możliwość zoptymalizowania swojej przeglądarki internetowej. Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec profilowania – w takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami przez email lub telefon.

Wojciech Staniszewski www.cheruMedia.com
Kraków 30-619, Turniejowa 63/18
telefon: +48 887 502 206, email: biuro@cheruMedia.com